הליכות שדה גיליון 192

הליכות שדה גיליון 192

כסלו ע"ו

תוכן הענינים:

  • בית הוראה להלכות א"י

  • הביעור שבשמינית

  • מוצאי ערלה

  • ערלה