הליכות שדה גיליון 185

הליכות שדה גיליון 185

אייר ע"ד

תוכן הענינים:

  • מעשר עני

  • שמיטה

  • כלאי אילן

  • ערלה