הליכות שדה גיליון 182

הליכות שדה גיליון 182

אב תשע"ג

תוכן העניינים:

  • מתורתו של מרן – דיני אהע"ז

  • תנאי של ערב שבת – להפרשת חלה

  • הלכות עץ לימון

  • שביעית – זמירת כרם