הליכות שדה גיליון 179

הליכות שדה גיליון 179

חשון תשע"ג

תוכן הענינים:

  • מתורת מרן זצ"ל (תרו"מ)

  • עבר הירדן

  • כלאים

  • ערלה בעציץ שאינו נקוב