הליכות שדה גיליון 178

הליכות שדה גיליון 178

אלול תשע"ב

תוכן הענינים:

  • מתורת מרן

  • גמר מלאכה

  • צירוף סל ומוקף

  • ערלה