הליכות שדה גיליון 200

הליכות שדה גיליון 200

חשון תשע"ח

תוכן הענינים:

  • שנת מעשר עני

  • מסורת על כשרות העופות

  • תשובות ראשונים מכת"י

  • הקרן לחילול מעשר שני

  • ערלה ולוח אחוזי ערלה

  • חלה

  • המכון לחקר החקלאות

  • הרימון וחלקיו בהלכה