תגיות קשורות

תקופה זו בשאר שנים היא עונת גיזום שיחי הורדים על מנת ליצור גלי פריחה חדשים, בשנת השמיטה גיזום זה אסור. להלן הוראות הנוגעות לגיזום וקטיף פרחי הורד בשנת השמיטה. 

  1. בגינות נוי, אין לבצע בשמיטה גזום עונתי, הואיל והנוהג כיום לגזום ולחדש את ענפי הוורד כל שנה, לכן אף אם יגרם ניוון ענפים בשמיטה, ניתן יהיה לגזום את הוורד בשמינית ולבנות זרועותיו מחדש ללא נזק.
  2. גיזום סניטרי (סילוק ענפים נגועים העלולים להדביק את כל הצמח) מותר כשקיים חשש לנזק משמעותי לשנים הבאות.
  3. מותר לקטוף את פרחי הוורד, אך יש לחתוך את כל הענף עד סופו, ולא לחתכו באמצעו כמקובל בקטיף המתבצע להשגת פריחה חדשה.
  4. בגינות נוי אין לבצע קטיף כדי ליצור גלי פריחה חדשים (כולל קטיף פרחים יבשים), וכן אין להשקות למטרה זו. (ראה משפטי ארץ שביעית פ"ג סעיף ד ופרק ה סעיף ה-1).
  5. בפרחי הוורדים בעלי ריח נעים, יש לשמור על קדושת שביעית. וי"א שאם מגדלים אותם למטרת נוי ולא לריח אין בהם קדושת שביעית.