תגיות קשורות

ביעור שביעית – שום

המידע דלהלן ניתן מתוך זהירות רבה משום שבצורה בה הגידול נעשה כיום ישנו קושי גדול לברר מה הם זמני הביעור בירק, ומכל מקום לתועלת הציבור אנו מפרסמים את המידע המצוי בידינו.

מידע זה בנוי על חישוב תקופת הזמן שהירק יכול להישאר באדמה לאחר שנעשה מוכן ללקיטה ומתחילים ללקטו במקומות המקדימים – שזהו תחילת זמן הספק, ועד לסוף תקופה זו מעת הלקיטה במקום המאוחר ביותר הידוע לנו – שזהו סוף זמן הספק.
על פי הידוע לנו בימים אלו מתחיל זמן הספק שהשום כלה לחיה מן השדה.
ולכן:
א. מי שיש בידו שום הקדוש בקדושת שביעית יותר ממזון ג' סעודות עליו להוציאו מביתו ולהפקירו בפני שלושה.
ב. בתקופת הספק מותר להכניס את השום המופקר אל ביתו על דעת שלא לזכות בו, וצריך לומר לאלו שמפקיר בפניהם שאע"פ שמכניס לביתו הרי הם הפקר וכל הרוצה יכול לבוא ולקחת.
ג. בכל פעם ניתן לזכות בכמות הראויה לג' סעודות.
ד. להערכתנו מכ"ב תמוז שזהו סוף זמן הספק ניתן לשוב ולזכות בכל.
מידע זה נוגע אך ורק לשום טרי, ולא לשום היבש הנמכר בתוך רשת שהוא מיבוא. בערב פסח השנה נמכר השום הטרי מיבול נכרי בחנויות המהדרין – והנוהגים קדושת שביעית ביבול נכרי חייבים להפקירו.

בברכה,
מזכירות בית ההוראה