תגיות קשורות

הגבולות – הלכה למעשה

כל המקומות שמראש הנקרה ועד לערבה נחשבים ארץ ישראל הלכה למעשה לענין שביעית – כך הכריעו רבותינו, ונוהגים בהם כל דיני השמיטה, כולל איסור ספיחין, ואין להקל בהם כלל[1], מלבד חלק מן הערבה שבדרום הארץ, שנחשב כחוץ לארץ, וכפי שיתבאר להלן.

ואלו גבולות הארץ שיש לנהוג בהם להלכה את כל דיני השמיטה:

בגבול צפון מערב – עד ראש הנקרה. כלומר, כל השטח המיושב היום על ידי יהודים הוא בכלל ארץ ישראל.

בגבול צפון מזרח – כל השטח המיושב היום על ידי יהודים, כולל רמת הגולן, הוא בכלל ארץ ישראל או בכלל עבר הירדן – נחלת מנשה.

גבול מזרח – השטח שעד נהר הירדן הוא בכלל ארץ ישראל. האזור שממזרח לירדן (נחלת בני גד ובני ראובן, הוא הנקרא עבר הירדן), נוהגת בו שביעית, אך אין בו איסור ספיחין, כמו במקומות שכבשום עולי מצרים ולא כבשום עולי בבל.

גבול מערב – הים התיכון הוא הגבול המערבי, לכל אורך רצועת החוף מהדרום ועד הצפון. אמנם, לפי המבואר בגמרא יש איים בים שנחשבים בתוך גבול ארץ ישראל. כיום, אין באיים אלה גידולים חקלאיים, כך שאין השלכה מעשית להלכה זו[2].

גבול דרום – אזור ים המלח הוא נקודת הגבול בדרום, אך בנוגע למסלול הגבול, מים המלח ועד הים התיכון – לא הוכרעה ההלכה, וראה להלן בנוגע לשטח הערבה.

אולי יעניין אותך...

הערבה

כאמור, נקודת הגבול הדרומית-מזרחית היא קצהו הדרומי של ים המלח, וקו הגבול המערבי הוא הים התיכון. השאלה שלא הוכרעה היא: היכן עובר קו הגבול הדרומי, מים המלח במזרח ועד הים התיכון המערב.

יש שהורו שהקו עובר ישר מים המלח לכיוון דרום מערב, ולדבריהם, כל הערבה – גם הערבה הדרומית וגם הערבה הצפונית – נחשבת כחוץ לארץ.

אך יש שחששו שמא הגבול ירד תחילה לכיוון דרום מערב, ורק בהמשך נטה לגמרי מערבה – עד הים, ולפיכך הורה מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל לחוש שכל אזור הערבה הצפונית, עד קו הרוחב שלושים, הוא בכלל ארץ ישראל.

ונמצא שלדעת הגריש"א, אזור הערבה הצפונית והמרכזית נחשב כספק ארץ ישראל, ואילו אזור הערבה הדרומית, מקו הרוחב שלושים ודרומה, נחשב בוודאי כחוץ לארץ.

רשימת ישובי הערבה הצפונית והדרומית:

ערבה צפונית: נאות הכיכר, חצבה, עין יהב, ספיר, צופר, פארן. וכן חלק מהישוב יהל.

(חלק מהשדות המזרחיים ליהל נחשב חוץ לארץ מכיוון שהוא קרוב לנקודת הגבול במעלה ה30, שלפניה אמורה להיות סטייה מערבה, כך שאותם שדות הם מעבר לגבולות הארץ).

כל הישובים הללו מוגדרים לשיטת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל כספק ארץ ישראל.

ערבה דרומית: השדות המזרחיים ליהל  (אף שהם מעל קו המעשה ה-30), לוטן [לוט], קטורה, גרופית, יטבתה, אליפז, חוות רודד, איילות, וכן העיר אילת.

ישובים אלו נחשבים כחוץ לארץ לענין המצוות התלויות בארץ.

מפת יישובי הערבה

ניתן לראות במפה את היישובים הנפוצים שקיימים בהם גידולים חקלאיים.

יישובי הערבה הצפונית

רשימת כל היישובים

יישובי הערבה הדרומית

אולי יעניין אותך...

[1] משפטי ארץ פרק יד סעיפים ג-ד.

[2] ישא יוסף תשובות י-יב.