תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי איתמר גרבוז שליט"א

חובת נתינת מעשר ראשון ללוי בזמן הזה

הורדת שיעור