תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שליחות בהפרשת תרומות ומעשרות בשווקים ובמפעלים

הורדת שיעור