תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגרון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דעת מרן הגרי"ש אלישיב זצ"ל בחובת הפרשת תרו"מ בבית

הורדת שיעור