תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי שאול ריכנברג שליט"א

שאלות המתעוררות בחילול מעשר שני על מטבע של אחר

(סדר קרן המעשרות).

הורדת שיעור