תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי יהודה אריה הלוי דינר שליט"א

בענייני תרומות ומעשרות

הורדת שיעור