תוצרת הארץ ותוצרת חו"ל

הגאון רבי חנינא קושלבסקי שליט"א

פרקטיקה מעשית בהפרשת תרו"מ

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור