שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת הפעילות "שיעורים בישובים – בתרומות ומעשרות"

הורדת שיעור