שיעור בתרומות ומעשרות

הרה"ג ר' מיכאל גלעדי שליט"א

במסגרת "שיעורים בישובים – תרומות ומעשרות"

הורדת שיעור