סדר הפרשת חלה

הגאון הרב מיכאל גלעדי שליט"א

סדר הפרשת חלה- מהו נוסח הברכה? מי יכול להפריש?, כיצד מפרישים "מן המוקף"? כיצד מפרישים חלה בשבת אם שכחו להפריש מערב שבת?

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"

הפרשת חלה

הורדת שיעור