שמיטת כספים – יום עיון ע"ה

הגאון רבי יעקב מאיר זוננפלד שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

הורדת שיעור