שמיטת כספים – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ניסים קפלן שליט"א

ענינים מעשיים בשמיטת כספים.

הורדת שיעור