מוצאי שביעית – יום עיון תשרי ע"ו

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

דין ירקות במוצאי שביעית לענין ספיחין ונזרע.

הורדת שיעור