מוצאי שמיטה תשע"ה

הגאון הרב יוסף אפרתי שליט"א

עפ"י משנתו של הגרי"ש אלישיב זצוק"ל

הורדת שיעור