ביעור מעשרות- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

תוצרת שלא קיימו בה ביעור מעשרות.

הכנת פרוטה חמורה בשנת השמיטה.

הורדת שיעור