אוצר בית דין – יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שמיטת כספים

הוראותיו של מרן הגרי"ש אלישיב זצוק"ל באוצר בית דין.

 

הורדת שיעור