גינון בשנת השמיטה

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

הדרכה לגננים בשנת השמיטה.

הורדת שיעור