עבודות קרקע בשנת השמיטה- יום עיון ניסן ע"ה

הגאון רבי ליפא ליוש שליט"א

בניה ועבודות בקרקע בשנת השמיטה.

הורדת שיעור