צירוף עיסות וצירוף סל

הגאון הרב מיכאל גלעדי שליט"א

האם ניתן לצרף שתי עיסות משני  קמחים שונים? כיצד ניתן בבי"ס להפריש חלה ואח"כ לחלקה לתלמידות? האם "מקפיא" או "רכב" מצרפים עיסות? 

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"

ובקרוב יעלה לאתר כקובץ שמע להורדה

הפרשת חלה

הורדת שיעור