מתי מפרישים תרומות ומעשרות?

הגאון רבי שמשון רוט שליט"א

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור