הפרשת תרומות ומעשרות מעציצי פרי וירק ביתיים

הגאון רבי אשר בורובסקי שליט"א

תרומות ומעשרות מעציצים שמגדלים בהם פירות, ירקות וכד' בבית, במרפסת ובחצר.

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור