מה בין פרי לירק? הלכה ובוטניקה

הגאון רבי אליהו שוורץ שליט"א

סוגיות מרתקות בעלות השלכות מעשיות במצוות התלויות בארץ

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור