המינים החייבים בהפרשת חלה ושיעורי חלה

הגאון הרב מיכאל גלעדי שליט"א

 

מה הדין בחיטים ללא גלוטן? האם ישנם הבדלים בשיעורי ההפרשה בין הקמחים השונים? האם עוגיות קוואקר חייבות בהפרשת חלה?

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"

ובקרוב יעלה לאתר כקובץ שמע להורדה

הורדת שיעור