שאלות מצויות בכלאי זרעים /חלק ב'

הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

שיעור המשך לשיעור איסור כלאיים בתוך הבית.

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור