האם יתכן איסור כלאיים בתוך הבית? חלק א'

הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

הלכות כלאיים בגידולים ביתיים – אדניות, עציצים ועוד.

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור