זהירות מכלאיים בחצר ובגינה

הגאון רבי שמואל פליסקין שליט"א

כלאיים בגפן בחצר ובגינה

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור