יום עיון תשרי תשע"ט

הגאון רבי שריאל רוזנברג שליט"א

פירות ישראל שנגמרה מלאכתם ע"י פועלים נכרים

הורדת שיעור