יום עיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי שאול רייכנברג שליט"א

כלאי זרעים בגינה, בבית, בעציצים ובנבטים

הורדת שיעור