יום עיון ניסן תשפ"א

ראש בית המדרש הגאון הרב יוסף י. אפרתי שלט"א

מקורות ודרכי אספקת תוצרת חקלאית בשביעית

הורדת שיעור