יום עיון ניסן תשע"ט

הגאון הגדול רבי ברוך מ. אזרחי שליט"א

בדיני ערלה

 

הורדת שיעור