יום עיון ניסן ע"ח

הגאון הרב דוד כהן שליט"א

בענייני תרומות ומעשרות

הורדת שיעור