ערלה – יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

שאלות ערלה בזנים חדשים

הורדת שיעור