יום העיון תשרי תשע"ז

הגאון רבי ישראל זיכרמן שליט"א

עקירת אילן מאכל

הורדת שיעור