יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי יוסף אפרתי שליט"א

השאלות ההלכתיות בפטריות

הורדת שיעור