יום העיון ניסן ע"ז

הגאון רבי ישראל גואלמן שליט"א

הפרשה תרו"מ מפירות שבבעלות נכרי

הורדת שיעור