תהליך התפתחות הזרע להלכה ולמעשה

הגאון רבי אליהו שוורץ שליט"א

סוגיות מרתקות בעלות השלכות מעשיות במצוות התלויות בארץ

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור