כיצד מפרישים תרומות ומעשרות?

הגאון הרב מיכאל גלעדי שליט"א

הפרשת תרומות ומעשרות למעשה

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת ""שיעורים חיים"

 

בקרוב יעלה לאתר קובץ וידאו להורדה

הורדת שיעור