תרומות ומעשרות – יום עיון ניסן ע"ו

הגאון רבי מיכל זילבר שליט"א

חיוב מעשר שני במינים שאינם טבל מדאורייתא

הורדת שיעור