על ברכת האילנות בעידן הקורונה והאם ניתן להשלימה

הגאון רבי אשר בורובסקי שליט"א

ברכת האילנות – עד מתי ניתן לברך?

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

הורדת שיעור