על ברכת האילנות בעידן הקורונה והאם ניתן להשלימה.

הגאון רבי אשר בורובסקי שליט"א

ברכת האילנות – עד מתי ניתן לברך?

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור