חששות ערלה בגינה הביתית

הגאון רבי יחיאל איתמר שליט"א

נידונים מעשיים באיסור ערלה

שיעור זה נמסר במסגרת מערכת "שיעורים חיים"

 

הורדת שיעור