תגיות קשורות

הודעה מחודש כסלו תשפ"ג בעניין איסור חדש

בתקופה זו של השנה מיובאים מוצרים שיתכן שכלול בהם מחמשת מיני דגן שאסורים באיסור חדש.

מוצרים המיוצרים בארצות הברית ומכילים קמח חיטה, או שעורה, וכן שיבולת שועל שתאריך האריזה שלהם הוא מאמצע חודש אוגוסט, יש לחשוש שיש בהם משום איסור חדש.

מוצרים שמכילים לתת שעורה עדיין אין בהם חשש, כל שתאריך האריזה שלהם הוא לפני חודש דצמבר.

מוצרים שמכילים קמח כוסמין ושיפון שמיוצרים בארה"ב, אין בהם חשש.

יש לדעת שהרבה וועדי הכשרות בחו"ל, גם בהשגחות מהודרות, מקילים לסמוך על השיטות שאיסור חדש אינו נוהג בחו"ל, אלא אם כן מצוין במפורש על המוצר שנעשה מקמח ישן.

ואף שיש מן האחרונים כתבו ללמד זכות על המקלים באיסור חדש בחו"ל כתב המשנה ברורה (סי' תפט ס"ק מה) שכל בעל נפש יחוש לזה ולא יסמוך על היתרים הללו ויחמיר לעצמו בכל מה שאפשר, וכדאיתא בשו"ע (יו"ד סימן רצג סעיף ב) שאיסור חדש נוהג אף בחוץ לארץ ואף בשל גוים. וכך נוהגים בועדות הכשרות המהודרות בארץ ישראל.

לכן המדקדקים צריכים להקפיד שלא לקנות מוצרים שיש בהם מחמשת מיני דגן שנארזו מתאריך הנ"ל, אלא אם כן מצוין עליהם שהם מקמח ישן.

אולי יעניין אותך...