איך מפרישים תרומות ומעשרות?

איך מפרישים תרומות ומעשרות?

גידלת בגינתך פירות או ירקות? קיבלת מחבר שמגדל? קנית בשוק? זכית!!!

זכית במצוות הפרשת תרומות ומעשרות!

קל ללמוד – פשוט ליישם!

מכל פרי וירק, תבואה או קטניות שגדלו בארץ ישראל, וכן ממוצרים המכילים פירות וירקות אלו, כגון: יין, ריבה, שימורים, קמחים ועוד.

אם ברשותך תוצרת כזו שעדיין לא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, או שייתכן שעדיין לא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות. למשל: אם גידלת פירות וירקות בגינתך, או שקיבלת מחבר המגדל אותם ואינך בטוח שהלה עישר אותם, וכן אם קנית מוצרים כאלו בשוק או בחנות שאינה מפוקחת על ידי ועדת כשרות מוסמכת, עליך להפריש מהם תרומות ומעשרות.

לא. תוצרת חקלאית שעדיין לא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות נקראת 'טבל', ואין לאכול ממנה. גם תוצרת שספק אם הפרישו ממנה תרומות ומעשרות נקראת 'ספק טבל', ואין לאכול ממנה עד אחרי ההפרשה.

מפרידים מן הפירות/הירקות/המוצרים מעט יותר מאחוז אחד (+1%) מכל מין ומין, מניחים בנפרד – ליד שאר הפירות, ואומרים את 'נוסח ההפרשה' ואת 'נוסח החילול' המובאים להלן. לאחר אמירת הנוסח, יש לעטוף את החלק המופרד (אותו +1%), בשקית, ולהניחו בפח. כעת מותר לאכול את שאר הפירות.

אם ברור לך שהמוצרים אינם מעושרים, עליך לומר גם את הברכות המובאות להלן. אם ייתכן שהפירות כבר מעושרים, דלג על הברכה ואמור רק את 'נוסח ההפרשה והחילול'.

בנוסח ההפרשה אנו קובעים ארבע מתנות בתוך הפירות: 'תרומה גדולה', 'מעשר ראשון', 'תרומת מעשר' וכן 'מעשר שני' או 'מעשר עני' (תלוי בשנת הגידול). כמו כן אנו מגדירים אילו פירות בדיוק ייקבעו לאיזו מתנה.

את התרומה הגדולה ואת תרומת המעשר אסור לאכול. מתנות אלו נקבעות בתוך 'האחוז ועוד' שהפרדנו משאר הפירות, ולכן יש לעטפו בשקית ולהניחו בפח. את שאר הפירות, כולל הפירות שנקבעו למעשר ראשון ולמעשר שני, ניתן לאכול כרגיל לאחר סיום אמירת 'נוסח ההפרשה' ו'נוסח החילול'.

כשמפרישים מיבול שהינו 'טבל ודאי' (כלומר: שבוודאי לא מעושר) המשתייך לשנת מעשר עני, יש לתת לעני את הפירות שהופרשו למעשר עני, או את שווים. להדרכה>>.

בפירות שנקבעו למעשר שני חלה קדושה, שמחמתה לא ניתן לאכלם בזמן הזה. באמירת 'נוסח החילול' דלהלן מעבירים את הקדושה שבהם – אל המטבע, ולאחר אמירתו ניתן לאכול את הפירות.

עקרונית ניתן לחלל על מטבע רגילה, אך מכיוון שישנן הלכות רבות בעניין, מומלץ מאוד להירשם כמנוי על 'קרן המעשרות' שעל ידי בית המדרש להלכה בהתישבות, ולחלל את המעשר על המטבע שייחדה הקרן עבורנו. למנויי הקרן 'נוסח חילול' מיוחד, המובא להלן.

כאשר פירות המעשר שני שווים בשוק פחות מפרוטה (נכון להיום: הפרוטה היא קרוב ל-10 אג'), לא ניתן לחללם אלא על מטבע שיש בה 'פרוטה חמורה'. חלק המעשר שני הוא כ-9% מתוך כלל הפירות שהפרשת ממנה תרו"מ. אם הנך מפריש מכמות מועטה, ששווייה הכולל הוא פחות מ-1.1 ₪ (נכון להיום), הנך זקוק למטבע שיש בה 'פרוטה חמורה' כדי לחלל עליו את המעשר שני, או להימנות כחבר ב'קרן לחילול מעשר שני'.

(ערך הפרוטה משתנה מפעם לפעם, לפי תנודות מחיר מתכת הכסף בשווקים. לעדכונים אודות שווי הפרוטה).

 

ממה צריך להפריש?

מכל פרי וירק, תבואה או קטניות שגדלו בארץ ישראל, וכן ממוצרים המכילים פירות וירקות אלו, כגון: יין, ריבה, שימורים, קמחים ועוד.

מתי צריך להפריש?

אם ברשותך תוצרת כזו שעדיין לא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות, או שייתכן שעדיין לא הופרשו ממנה תרומות ומעשרות. למשל: אם גידלת פירות וירקות בגינתך, או שקיבלת מחבר המגדל אותם ואינך בטוח שהלה עישר אותם, וכן אם קנית מוצרים כאלו בשוק או בחנות שאינה מפוקחת על ידי ועדת כשרות מוסמכת, עליך להפריש מהם תרומות ומעשרות.

האם מותר לטעום מהפירות לפני ההפרשה?

לא. תוצרת חקלאית שעדיין לא הפרישו ממנה תרומות ומעשרות נקראת 'טבל', ואין לאכול ממנה. גם תוצרת שספק אם הפרישו ממנה תרומות ומעשרות נקראת 'ספק טבל', ואין לאכול ממנה עד אחרי ההפרשה.

כיצד מפרישים?

מפרידים מן הפירות/הירקות/המוצרים מעט יותר מאחוז אחד (+1%) מכל מין ומין, מניחים בנפרד – ליד שאר הפירות, ואומרים את 'נוסח ההפרשה' ואת 'נוסח החילול' המובאים להלן. לאחר אמירת הנוסח, יש לעטוף את החלק המופרד (אותו +1%), בשקית, ולהניחו בפח. כעת מותר לאכול את שאר הפירות.

מתי מברכים?

אם ברור לך שהמוצרים אינם מעושרים, עליך לומר גם את הברכות המובאות להלן. אם ייתכן שהפירות כבר מעושרים, דלג על הברכה ואמור רק את 'נוסח ההפרשה והחילול'.

מה כולל נוסח ההפרשה?

בנוסח ההפרשה אנו קובעים ארבע מתנות בתוך הפירות: 'תרומה גדולה', 'מעשר ראשון', 'תרומת מעשר' וכן 'מעשר שני' או 'מעשר עני' (תלוי בשנת הגידול). כמו כן אנו מגדירים אילו פירות בדיוק ייקבעו לאיזו מתנה.

מה עושים במתנות?

את התרומה הגדולה ואת תרומת המעשר אסור לאכול. מתנות אלו נקבעות בתוך 'האחוז ועוד' שהפרדנו משאר הפירות, ולכן יש לעטפו בשקית ולהניחו בפח. את שאר הפירות, כולל הפירות שנקבעו למעשר ראשון ולמעשר שני, ניתן לאכול כרגיל לאחר סיום אמירת 'נוסח ההפרשה' ו'נוסח החילול'.

כשמפרישים מיבול שהינו 'טבל ודאי' (כלומר: שבוודאי לא מעושר) המשתייך לשנת מעשר עני, יש לתת לעני את הפירות שהופרשו למעשר עני, או את שווים. להדרכה>>.

מה כולל נוסח החילול?

בפירות שנקבעו למעשר שני חלה קדושה, שמחמתה לא ניתן לאכלם בזמן הזה. באמירת 'נוסח החילול' דלהלן מעבירים את הקדושה שבהם – אל המטבע, ולאחר אמירתו ניתן לאכול את הפירות.

לאיזו מטבע מעבירים את הקדושה?

עקרונית ניתן לחלל על מטבע רגילה, אך מכיוון שישנן הלכות רבות בעניין, מומלץ מאוד להירשם כמנוי על 'קרן המעשרות' שעל ידי בית המדרש להלכה בהתישבות, ולחלל את המעשר על המטבע שייחדה הקרן עבורנו. למנויי הקרן 'נוסח חילול' מיוחד, המובא להלן.

המחלל על מטבע משלו – שים לב!

כאשר פירות המעשר שני שווים בשוק פחות מפרוטה (נכון להיום: הפרוטה היא קרוב ל-10 אג'), לא ניתן לחללם אלא על מטבע שיש בה 'פרוטה חמורה'. חלק המעשר שני הוא כ-9% מתוך כלל הפירות שהפרשת ממנה תרו"מ. אם הנך מפריש מכמות מועטה, ששווייה הכולל הוא פחות מ-1.1 ₪ (נכון להיום), הנך זקוק למטבע שיש בה 'פרוטה חמורה' כדי לחלל עליו את המעשר שני, או להימנות כחבר ב'קרן לחילול מעשר שני'.

(ערך הפרוטה משתנה מפעם לפעם, לפי תנודות מחיר מתכת הכסף בשווקים. לעדכונים אודות שווי הפרוטה).

בשבת:

אין להפריש תרומות ומעשרות בשבת. יש להפריש את הכל כבר בערב שבת. אם אתה צפוי לקבל פירות, יין וכדומה, בשבת, עליך לומר בערב שבת את נוסח התנאי, ואז אתה רשאי להפריש גם בשבת. להרחבה לחץ כאן